Arvokiinteistön porraskäytävät entisöitiin huolellisesti suunnittelemalla ja käsityötaidoista tinkimättä

Helsingin Kruununhaassa sijaitseva 150-vuotias arvokiinteistö on puhjennut entisajan loistoonsa aikataulustaan jopa hieman etuajassa. Syksyllä 2014 aloitettua saneerausta edelsi huolellinen suunnittelu, jonka aikana panostettiin mm. oikean värimaailman ja oikeanlaisten koristemaalauksien
löytymiseen.

”Maalausurakoinnin toteuttajaksi etsimme tekijän, joka osaa työnsä ja suhtautuu mielenkiinnolla käsityötaitoja vaativaan arvokohteeseen,” kertoo Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy:sta Anita Pietikäinen. ”Veljekset Lehtinen Maalausliike Oy toteutti porraskäytävien peruskorjauksen laadukkaasti ja projekti on tosiaankin valmistumassa jopa hieman etuajassa,” Pietikäinen jatkaa.

Kahdeksan porraskäytävän peruskorjaus vaatii panostamista tiedottamiseen

Snellmaninkatu 15 käsittää 8 porraskäytävää, jotka kaikki peruskorjattiin. Osa porraskäytävistä on suurempia ja pääsisääkäyntien koristemaalaukset vaativia. Osa pienemmistä porraskäytävistä oli erittäin huonossa kunnossa. Usein vanhaa taloa kunnostettaessa ilmaantuu matkan varrella myös yllätyksiä. Ratkaisevaa tällaisissa tilanteissa on kyky yhteistyössä etsiä hyvä toteutettavissa oleva ratkaisu ja huolehtia, että tiedottaminen hoituu asianmukaisesti.

”Yhteistyö Veljekset Lehtinen Maalausliike Oy:n kanssa toimi oikein joustavasti ja he hoitivat ammattitaitoisesti paitsi maalaus- ja kunnostusurakan myös tiedottamisen projektin edetessä,” toteaa Dracon Oy:stä urakan valvojana toiminut Mikko Sarasjärvi.

Asukasyhteistyön merkitys on suuri

Kun asuintaloa kunnostetaan, on asukkaiden huomioon ottaminen erityisen tärkeää.

”Asukkaiden kannalta remontti sujui hämmästyttävän hyvin ja joustavasti,” kertoo Snellmaninkatu 15:n hallituksen puheenjohtaja Olli Meretoja. ”Taloyhtiössämme on uusittu mm. katot, putket ja julkisivut sekä peruskorjattu ulkoikkunat. Haastava porrashuoneremontti oli ajoitettu vuosille 2014 – 2015 yhtiömme pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmissa. Erityisen ilahduttavaa oli miten vaivattomasti Veljekset Lehtinen hoiti kaikki muutosasiat, mitkä tulivat esiin lukuisissa työmaakokouksissa.” Meretoja toteaa.

”Urakoitsijalta vaaditaan osaamisen lisäksi myös yhteistyökykyä ja ammattitaitoista suhtautumista asuintaloympäristöön,” mainitsee Anita Pietikäinen. ”Veljekset Lehtisen ehdoton vahvuus on osaaminen, yhteistyökyky ja asiakkaan kuuleminen. Koko projekti on mennyt todella hienosti Veljekset Lehtinen Maalausliike Oy:n kanssa, tällaisia toivoisi olevan lisää,” Pietikäinen kiittelee.

Myös Mikko Sarasjärvi Dracon Oy:stä korostaa urakoitsijan työntekijöiden roolin tärkeyttä asuintalosaneerauksissa. ”Asukkaat olivat tyytyväisiä Veljekset Lehtisen työntekijöiden tapaan ottaa heidät huomioon kunnostusprojektin aikana,” hän kertoo. ”Työntekijät olivat hyvin perillä mitä pitää tehdä ja miten ja lisäksi he olivat aina ystävällisiä ja iloisia,” Sarasjärvi jatkaa.

Pitkä kokemus ja motivoitunut henkilökunta takaavat laadukkaan lopputuloksen

Veljekset Lehtinen Maalausliike Oy:llä on pitkä kokemus porraskäytävien kunnostamisurakoista.
”Vanhat porraskäytävähankkeet ovat aina omanlaisiaan ja vaativat erityisiä käsityötaitoja. Esimerkiksi tässä Snellmaninkatu 15:n urakassa ei ollut kahta samanlaista porraskäytävää,” toteaa Veljekset Lehtinen Maalausliike Oy:n tuotannosta vastaava Jari Saarelma.

”Työntekijöidemme korkean ammattitaidon ja motivaation avulla pääsemme tällaisissa projekteissa parhaaseen lopputulokseen,” Saarelma kertoo.

Filed under: AjankohtaistaTagged with: