Tekijä: Rakentaa ja Maala

Kasvun vuosi 2012

Veljekset Lehtisen liiketoiminta kasvoi 38 % vuonna 2012. Sekä projektien määrä että yksittäisten projektien koko ja laajuus ovat kasvaneet viimeisten vuosien aikana. Keskittyminen enenevässä määrin kokonaisvaltaisiin maalaus- ja remonttiprojekteihin tarkoittaa, että voimme hyödyntää koko organisaation osaamista. Myös asiakkaamme hyötyvät siitä, että voimme aina tarjota saneerauksiin kokonaisratkaisua.

Filed under: AjankohtaistaTagged with:

Kurkistus työkulttuuriin

Tavoitteena jatkuva oppiminen

Monipuolisuus ja jatkuva työssä oppiminen ohjaavat Veljekset Lehtisen toimintaa. Henkilöstön roolit ovat joustavia – jokainen on valmis tarpeen vaatiessa paiskimaan hommia ja auttamaan muita oman virallisen roolinsa ulkopuolella. Monipuolisella työnkuvalla ja toisilta oppimalla saavutetaan tehokkuutta ja joustavuutta, mikä on nykypäivänä selkeä etu.

Veljekset Lehtinen on myös mukana työssä oppimiskoulutuksessa. Näin varmistetaan, että kädentaidot siirtyvät joustavasti sukupolvelta toiselle. ”Yhteistyö oppipojan kanssa on sujunut kaikin puolin loistavasti – tietotaito siirtyy innostuneelle opiskelijalle päivittäisen työn parissa”, kertoo kirvesmies Mika Kiuru.

Filed under: AjankohtaistaTagged with:

Veljekset Lehtinen – saneerauksen moniosaaja

Maalausta & korjausrakentamista

Perinteikäs maalausliike Veljekset Lehtinen on tehnyt maalausurakoiden rinnalla korjausremontteja jo pitkään. Maalaustöiden ohella toteutetaan muun muassa toimistotilojen, huoneistojen, kylpyhuoneiden ja keittiöiden kokonaisurakoita.

“Asiakkaalle tarjotaan saneerauksen kokonaisratkaisu – timpurit tekevät pinnat ja maalarit viimeistelevät. Maalaus on ollut perinteisesti yrityksen vahvin liiketoiminta, mutta korjausrakentaminen on noussut rinnalle keskeiseksi osa-alueeksi”,

Veljekset Lehtisen kirvesmies Mika Kiuru kertoo.

Paljon töitä vesivahingoista

Yhtenä osa-alueena Veljekset Lehtisen palveluihin kuuluvat vesivahinkojen korjaustyöt, jotka työllistävät meitä hyvin paljon.

Vesivahinko onkin yksi yleisimmistä syistä aloittaa korjaushanke ja siksi Veljekset Lehtiselle onkin kertynyt paljon kokemusta vesivahinkojen korjaamisesta.

Tyypilliset vesivahinkoremontit sisältävät rakenteiden avaamisen, perusteellisen kuivauksen ja lopulta uudelleen rakentamisen.

Filed under: AjankohtaistaTagged with:

Korjausrakentamisen konkari Mika Kiuru

Korjausrakentamisen ammattilainen, kirvesmies Mika Kiuru on työskennellyt saneerausprojektien parissa jo lähes 25 vuotta. Vuonna 2012 hän aloitti työt Veljekset Lehtisellä, joka on tehnyt maalausurakoiden rinnalla korjausremontteja jo pitkään.
”Maalaus- ja remonttipuoli toimivat yhteen erinomaisesti toisiaan täydentäen. Veljekset Lehtinen tarjoaa asiakkaalle kokonaisratkaisun – timpurit tekevät pinnat ja maalarit viimeistelevät. Maalaus on ollut perinteisesti yrityksen vahvin liiketoiminta, mutta korjausrakentaminen on noussut rinnalle keskeiseksi osa-alueeksi”, Kiuru kertoo.

Tulevaisuudessa Kiuru arvioi korjausremonttien Veljekset Lehtisellä lisääntyvän: ”Yrityksen nimi viestittää voimakkaasti maalausta. Asiakkaat vain täytyy saada tietoisiksi siitä, että teemme maalausurakoiden lisäksi myös saneeraustöitä yhtä vahvalla ammattitaidolla.”

Rakennusalalla suhteet korostuvat

Mika Kiurun pitkä kokemus ja vahva ammattitaito rakennusalalla ovat tuoneet Veljekset Lehtiselle osaamisen lisäksi myös uusia projekteja: ”Vanhat asiakkaani ovat ottaneet yhteyttä minuun ja yhteistyömme jatkuu nyt Veljekset Lehtisen kautta.”

Yleisesti ottaen Kiuru painottaa verkostojen ja kontaktien tärkeyttä rakennusalalla. ”Henkilökemian ja luottamuksen merkitys on projektitöissä valtava – mieluummin käytetään tuttua ja turvallista kumppania kuin vaihdetaan uuteen. Kun asiakas on tyytyväinen, kaikki ovat tyytyväisiä”, Kiuru linjaa.

Filed under: AjankohtaistaTagged with:

Kerralla kuntoon vai ikuisuusprojekti?

Mistä kiikastaa, kun remonttiprojekti venyy, jälki ei silmiä hivele ja työmaalta kukaan ei vastaa puhelimeen? Remontti- ja maalausalalla on paljon erilaisia ja eritasoisia toimijoita ja siksi urakoiden toteutuksessa on suuriakin eroja.

Me Veljekset Lehtisellä voimme rehellisesti sanoa, että teemme maalaus- ja remonttiprojektit aina kerralla kuntoon. Tästä periaatteesta emme jousta ja tästä olemme myös tunnettuja. Kaikki työntekijämme ovat pitkän linjan ammattilaisia, joiden käsissä niin isot kuin pienet projektit valmistuvat hyvällä jäljellä ja aikataulussa.

“Pitkäaikaiset asiakassuhteemme kertovat työmme laadusta, työntekijöidemme taidoista ja projektiemme hyvästä hallinnasta. Olen todella ylpeä nykyisestä tiimistämme”, kertoo Veljekset Lehtisen toimitusjohtaja Kari Väisänen.

Filed under: AjankohtaistaTagged with: