Sami Huoponen
Sami Huoponen
työnjohtaja
puutekniikan ins. (AMK)
050 563 6466
Mika Kiuru
Mika Kiuru
työnjohtaja
050 436 4630

Antti KilpiAntti Kilpi
työnjohtaja
maalarimestari
040 359 5114
Jarmo Maunu
Jarmo Maunu
työnjohtaja
maalarimestari
rakennusmestari (AMK)
050 514 9729
Kari Vaisanen 
Kari Väisänen
toimitusjohtaja
050 380 0602
Sirpa Elf
Sirpa Elf
konttoripäällikkö
09 135 2516
Veikko Karmanheimo
Veikko Karmanheimo
hallituksen puheenjohtaja
050 551 4488